Unutmayalım ki ; iş kazalarında Avrupa’da birinci Dünya’da ikinci sıradayız !..

UYARI LEVHALARI:

Yapı alanı içindeki tehlikeli kısımlar, açıkça sınırlandırılacak ve buralara görünür şekilde yazılmış uyarma levhaları konulacak ve geceleri kırmızı ışıklarla aydınlatılacaktır. (Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü Madde :8)

İşveren, işyerindeki çalışma yöntemlerini, iş organizasyonu ve toplu önlemleri ile işyerindeki risklerin giderilemediği durumlarda, güvenlik ve sağlık işaretlerini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır. (Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği Madde :5)

     KAZI:

* Kazı sırasında elektrik kabloları, gaz boruları, su boruları veya su yolu, kanalizasyon ve benzeri tesisata rastladığınız takdirde kazı işlerini derhal durdurun, sorumlu ve ilgililere haber verin. Kazı sırasında zehirli ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıldığı hallerde, derhal buradan uzaklaşın. Sorumlu ilgililere derhal haber verin. Sorumlu ve ilgili şahıslar tarafından gerekli önlemler alındıktan sonra kazı işlemine devam edin.

* Bir buçuk metreden daha derin kazıları şevli yapın. Bu derinlikten sonra kazı şevsiz yapıldığı takdirde iksa (tahkimat) yapın.

* Bir buçuk metreden daha derin kazı işlerinde el merdivenleri ile inip çıkın.

* Kuyu ve lağım çukurları gibi derin yerlerde çalışırken güvenlik kemeri ve sinyal iplerini yanınıza alın ve kullanın. Temiz hava sağlamadıkça çalışmayın.

* Kazı işlerinde yağış esnasında çalışmayın. Yağışın durmasından ve güvenlik tedbirleri alındıktan sonra çalışın.

* Islak elbise ile çalışmayın.

* Su içinde çalışmanız gerekiyor ise çizme kullanın.

* Kazıdan çıkan toprağı, kazı kenarından en az bir metre uzağa atın.

* Kazı sahası içinde, çalışma dışında bulunmayın, oturmayın, yatmayın ve uzanmayın.

* Kazı işlemi sırasında ters şev vererek üst tarafı göçertmeyin.

* Kazının üst tarafında bulunmayın.

* Ekskavatör, buldozer ve benzeri iş makinelerinin hareket alanı içine girmeyin.

* İş makinelerinin üzerine kati suretle binmeyin. Bu gibi makinelerin üzerinde operatörden başkası bulunamaz.

KALIP :

BETONA HAZIR KALIBIN KONTROLÜ:

1 -Kalıp iskelesi bağlantıları tamam mı?

2 – Dikmelerden boşta olan var mı? Varsa kamalayarak sıkıştır.

3 – Tesisat boruları (elektrik ve sıhhi tesisat) döşendi mi?

4 – Tesisat, baca, vb. boşlukların kalıpları ve teçhizat ilaveleri tamam mı?

5 – Kolon takviyeleri tamam mı?

6 – Üzerine beton gelecek eski imalat yıkanmış mı?

7 – Kiriş takviyeleri tamam mı?

8 – Tesisat borularının ve demir teçhizatının döşenmesinde, gerekli paspayı bırakılmış mı?

9 – Kalıp üzerinde kağıt, tahta parçası, harç vs. tuğla kırıntısı var mı?

10 – Kalıplar yağlanmış mı?

11 – Demir teçhizat doğru ve eksiksiz döşenmiş mi?

12 – Tesisat boruları döşendikten sonra döşeme pilyeleri kırılmış mı?

13 – Beton pompa ile dökülmüyorsa, beton araçları için yapılan servis yolları sisteme zarar veriyor mu? Emniyetli mi?

14 – Beton numune kalıpları, vibratör ve şiş kalıbın üstüne alınmış mı?

15 – Can güvenliği ile ilgili tüm tedbirler alınmış mı?

 İSKELELER:

İSKELE İLE İLGİLİ KURALLAR:

* İskeleleri sağlam malzemeden yapın.

* İskelede çalışmaya başlamadan önce kontrol edin. Herhangi bir arıza mevcutsa durumu sorumlu ve ilgililere haber verin ve giderilince çalışmaya başlayın.

* İskelelerde korkuluksuz çalışmayın.

* Balkon ve buna benzer yerlerde sıva, boya ve buna benzer işler yapılacağı zaman hariç iskele kurulduktan sonra işinizi yapın.

* İskele sökümü yukarıdan aşağıya doğru yapılacaktır.

* İskele sökümü sırasında alt tarafta hiçbir kimse bulundurulmayacaktır. Bu nedenle bir gözcü görevlendirin.

* İskele elemanları tek tek sökülecektir.

* İskelede yürürken önünüze bakın.

* Girilmesi yasaklanan yerlere girmeyin.

İnş.Müh. Kasım BÜTÜN                                                İnş.Müh. Murat İhsan AKYÜREK